وبلاگ - آرمان شبکه پارسه .::. Ideal Parseh Network

 • نمایش اطلاعات ماشین مجازی
  یکشنبه, 15 ارديبهشت 1398 22:26
  نمایش اطلاعات ماشین مجازی
  از دستور showvminfo برای مشاهده جزئیات ماشین مجازی استفاده می شود. به عنوان مثال، دستورذکر شده اطلاعات دقیق در مورد ماشین مجازی را نمایش می دهد و نام ماشین مجازی را به عنوان یک پارامتر از کاربر می پذیرد.ادامه مطلب در..
 • ساخت لیست از ماشین های مجازی
  یکشنبه, 15 ارديبهشت 1398 22:06
  ایجاد لیستی از ماشین های مجازی
  دستورهای زیر را در یک ترمینال اجرا کنید تا لیستی از ماشین های مجازی ثبت شده (registerd VMs) تهیه شود.. در ادامه با ما همراه باشید..
 • توضیح شبکه هادر VirtualBox
  یکشنبه, 15 ارديبهشت 1398 21:51
  انواع شبکه درVirtualBox:حالات مرتبط با شبکه در VirtualBox
  در زیر هرکدام از حالات شبکه به طور مختصر توضیح داده شده است:
  ۱- بدون اتصال (Not Attached) : در این حالت، VirtualBox به Guest OS اطلاع می دهد که کارت شبکه نصب شده است ولی متصل نیست. در نتیجه، شبکه بندی در این حالت امکان پذیر نیست. در صورتی که بخواهید این سناریو را با یک ماشین فیزیکی مقایسه کنید، مشابه با کارت اترنتی است که کابل آن به شبکه متصل نمی باشد.