وبلاگ - آرمان شبکه پارسه .::. Ideal Parseh Network

کاربرد دوربین های مداربسته
یکشنبه, 05 اسفند 1397 10:49 اولین نظر دهنده باشید کاربرد دوربین های مداربسته CCTV دور بین مدار بسته کنترل ترافیک کنترل تردد انتقال اطلاعات ایمنی حمل و نقل حفظ امنیت
فرایندهای صنعتی:
که در فرایندهای صنعتی را تحت شرایط خطرناک برای انسان امروز هستند، اغلب توسط دوربینهای مدار بسته تحت نظارت دارند استفاده از دوربین‌های گرمانمای اپراتورها اجازه می‌دهد برای اندازه‌گیری دمای پروسه.
نظارت بر ترافیک:
بسیاری از بزرگراه‌ها که ترافیک شبکه‌های گسترده نظارت بر سیستم‌ها، با استفاده از تلویزیون مدار بسته برای تشخیص گرفتگی و تصادفات اطلاع می‌دهد.

 

ادامه مطلب